Các Entry mới nhất

Wednesday, November 14, 2007

Read it later: Giải pháp lướt web khi bận rộn

Bạn tranh thủ thời gian ở công ty để lướt web :), gặp một trang web hay nhưng chưa có thời gian ngay để đọc. Bookmark lại để ghi nhớ ? Có vẻ ổn, nhưng bookmark đó sẽ lạc trong "rừng" bookmark ngày càng nhiều trên browser của bạn.

Giải pháp hiệu quả: sử dụng Firefox extension Read it later để tạo một danh sách các trang sẽ đọc.

  • Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy 2 nút nhấn như thế này ở cạnh phần Search Box.readitlater1
  • markasreadKhi cần đánh dấu trang sẽ đọc, bạn chỉ việc nhấn "Read Later", nút này sẽ biến thành nút "Mark as read" . Đồng thời khi đó trang này sẽ được thêm vào danh sách "Reading List".
  • Sau khi đọc xong 1 trang, bạn nhấn nút "Mark as read", trang này sẽ được đóng lại và xóa khỏi danh sách. Đồng thời, trang kế tiếp trong danh sách sẽ được mở ra trong cùng tab đó.
  • Bạn cũng có thể add trang đang đọc vào các dịch vụ bookmark online như digg, del.icio.us, reddit, StumpleUpon.

    readitlater2

Điểm yếu của extension Read it later:

Không như bookmark online, extension này chỉ hoạt động offline. Khi bạn chuyển sang máy khác thì không sử dụng được nữa. Riêng tôi, sử dụng offline như thế là đủ, do ít di chuyển sang các máy khác nhau.

Cài đặt Read it later

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro