Các Entry mới nhất

Tuesday, November 13, 2007

How Bill Gate works?


photo:CNN.com

Một bài thú vị về cách làm việc của Bill Gate. Chắc hẳn ai cũng tò mò làm sao mà Bill Gate có thể quản lý một công ty với hơn 50.000. Ông ta sử dụng các công cụ, thiết bị nào? Gần như không dùng giấy, chủ yếu là Outlook, SharePoint, OneNote, Blog, desktop search.

Xem bài viết: How I Work: Bill Gates

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro