Các Entry mới nhất

Sunday, October 14, 2007

Sử dụng Gmail như một ứng dụng desktop

Screenshot - 10_14_2007 , 2_57_07 AMBạn mệt mỏi với việc hàng ngày vào gmail.com, gõ username/password và nhấn login. Bạn không thích bị phân tâm bởi hàng trăm thứ biểu tượng, tab trên FireFox khi đang viết một email quan trọng. Bạn cảm thấy các Toolbar, Addressbar của FireFox làm cho giao diện của Gmail bị thu hẹp lại đến mức khó chịu. Nếu bạn gặp phải các điều ở trên, hãy sử dụng WebRunner để chạy Gmail và các ứng dụng web khác một cách hiệu quả và tập trung hơn.

WebRunner xem như một bản thu gọn của FireFox, trong đó lược bỏ đi đến mức tối đa các Toolbar, menu, tab, navigation ... và chỉ phục vụ duy nhất một ứng dụng web.

Đây là định nghĩa trên mozilla.org:

WebRunner is a simple XULRunner based browser that hosts web applications without the normal web browser user interface. WebRunner is based on a concept called Site Specific Browsers (SSB). An SSB is an application with an embedded browser designed to work exclusively with a single web application. It doesn’t have the menus, toolbars and accoutrement's of a normal web browser. Some people have called it a "distraction free browser" because none of the typical browser chrome is used. An SSB also has a tighter integration with the OS and desktop than a typical web application running through a web browser.

Lợi ích sử dụng WebRunner:

- Không bị phân tâm do trên màn hình chỉ có một ứng dụng web duy nhất

- Nhiều diện tích màn hình dành cho ứng dụng hơn do các toolbar đã được bỏ đi

- Dễ dàng truy cập, không phải mở tab mới, gõ địa chỉ, nhập username... Giờ đây chỉ đơn giản là một cú click vào icon trên desktop

- Bạn có cảm giác đang sử dụng ứng dụng desktop chứ không phải webtop

Cài đặt:

webrunner_options_270x1601. Download file webrunner-....exe tại đây (~6MB) và cài đặt

2. Download các ứng dụng web như Gmail: gmail.webapp, Google Calendar: gcalendar.webapp ...

3. Double click lên các file .webapp để chạy chương trình

4. Bạn có thể cài đặt icon các ứng dụng trên desktop (xem hình)

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro