Các Entry mới nhất

Wednesday, October 17, 2007

Download hình ảnh từ những website được bảo vệ

Một số webmaster cài đặt một đoạn javascript để ngăn cản người xem copy hình ảnh từ website của họ.

Dĩ nhiên có rất nhiều cách để lấy hình từ những site thế này, chẳng hạn như xem page source, page information (trong firefox), hoặc copy từ Internet Cache. Các cách này hoạt động tốt, nhưng mà ... phiền hà quá.

Amit ở Digital Inspiration tìm thấy một cách hay hơn nhiều: phương pháp drag-n-drop. Bạn chỉ việc kéo tấm hình từ webpage và thả vào desktop là xong. Đơn giản như đang giỡn.

Đây cũng là một cách tiện lợi để lưu bất kỳ hình nào từ web. Bạn nhớ nhé, kéo và thả

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro