Các Entry mới nhất

Wednesday, November 7, 2007

Không dùng Firebug chung với Gmail

Google khuyến cáo không nên dùng Firebug chung với Gmail. Do đó khi checkmail bạn nên tắt Firebug đi.

Snap6

Để tắt Firebug cho riêng trang Gmail, khi mở Gmail, bạn nhấn nút phải vào biểu tượng Firebug (dấu check màu xanh ở status bar), và chọn Disable Firebug for mail.google.com

firebug

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro