Các Entry mới nhất

Monday, October 22, 2007

JSView: một plugin hay cho web developer

Tất cả các trình duyêt web đều có tính năng "View Source", nhưng không có trình duyệt nào hỗ trợ xem source code của các external files. Đa số các website lưu mã JavaScript và CSS ở các file ngoài chứ không lưu trực tiếp ngay trong file HTML. Và để xem source code các file này bạn phải tự tìm link trong source code, rồi gõ link này vào address bar để mở chúng ra.

Với Firefox plugin JSView, mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Plugin này tự động tìm kiếm các external file trong source code và cung cấp đường dẫn các file này ở context-menu, toolbar hoặc status bar.

Truy cập từ menu chính

 Screenshot - 10_22_2007 , 11_55_01 PM

Từ context-menu:

Screenshot - 10_23_2007 , 12_04_17 AM

Hoặc từ Status bar

Screenshot - 10_23_2007 , 12_01_17 AM

Điều chỉnh thông số trong Tools\JSView Options

Screenshot - 10_23_2007 , 12_02_27 AM

Ngoài FireBug, đây lại là một plugin nữa không thể thiếu đối với người phát triển web.

Cài đặt JSView

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro