Các Entry mới nhất

Wednesday, October 24, 2007

Bật tính năng Autocomplete trên Firefox address bar

Khi bạn gõ một địa chỉ trong Address bar, Firefox sẽ cố gắng tìm kiếm trong history các url giống với những gì bạn gõ và hiển thị trong một drop-down menu. Bạn mệt mỏi với nhấn nút mũi tên xuống và chọn url bạn cần, hãy thử hack sau đây.

Screenshot - 10_24_2007 , 12_32_24 AM

Hack này dùng để bật tính năng autocomplete trên Firefox Address Bar. Tôi thường xuyên đọc báo Tuổi trẻ (chắc bạn cũng vậy). Khi kích hoạt tính năng này, giờ đây để vào đọc báo, tôi chỉ cần gõ tu là địa chỉ tuoitre.com.vn/ đã tự động được điền, chỉ việc gõ Enter là xong.

Cách thực hiện:

1- Nhấn vào about:config

2- Dán đoạn text sau vào mục Filter và gõ Enter:
browser.urlbar.autoFill

3- Nhấn đúp vào dòng browser.urlbar.autoFill để đổi value thành true.

Screenshot - 10_24_2007 , 12_35_49 AM

Xong ! Không cần khởi động lại Firefox, bạn hãy gõ một địa chỉ quen thuộc vào address bar thử xem.

Để hiệu quả hơn, bạn có thể giới hạn danh sách link chỉ hiển thị theo đúng những gì bạn gõ. Cũng trong trang about:config, bạn tìm đến mục browser.urlbar.matchOnlyTyped và double click để set giá trị mục này là true. (tôi nghĩ hack này bạn nên làm)

Bạn tham khảo thêm các thiết lập khác cho Address bar bằng cách filter mục browser.urlbar trong trang about:config.

[Thanks howtogeek]

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro