Các Entry mới nhất

Saturday, November 3, 2007

Better Google Calendar [Firefox extension]

Tương tự Better Gmail, Lifehacker cũng tổng hợp các GreaseMonkey script để tăng cường khả năng của Google Calendar thành Better GCal Firefox extension.

Các tính năng nổi bật của Better GCal

  • Snap1Text wrap: các event có mô tả quá dài sẽ dễ đọc hơn
  •  
  • Snap3Week number: hiển thị số thứ tự Tuần ở các ngày chủ nhật với màu đỏ

 

  • Collapse Header and sidebar: dấu/hiển thị thanh header hoặc sidebar bên trái làm tăng diện tích cho Calendar.
  • Force Secure Connection: "bắt" Google Calendar sử dụng kết nối an toàn hơn (https) thay cho http
  • Thêm một số skin (Air, Slate)

Install

Xem thêm chi tiết

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro