Các Entry mới nhất

Friday, December 14, 2007

NighmareBoss: Joke about boss

Diễn viên và đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ Paul Parducci có một serie hài rất vui trên YouTube, chương trình có tên "Nighmare Boss".

Hãy tưởng tượng bạn là nhân viên của một ông sếp kinh khủng như trong phim, bạn sẽ cảm thấy tức đến nỗi muốn lấy cái màn hình máy tính mà nện vào đầu ông này cho rồi.

Bạn có thể xem trên YouTube hoặc trang nighmareboss.com

Đây là tình huống ông sếp la rầy nhân viên về chuyện cái bút bi. Keo khủng khiếp, nếu nhân viên đem bút bi về nhà và sử dụng cho công việc khong phải việc công ty, sẽ bị xem là ăn cắp và trừ tiền lương 1.29$ ;)

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro