Các Entry mới nhất

Sunday, November 11, 2007

Better Gmail 2

gmail_2 Google vừa update Gmail, tăng tốc độ duyệt mail bằng cách tải trước (pre-fetching) các email để khi người dùng click vào email khác thì các email này sẽ hiện ra gần như tức thì. Tuy phía bên ngoài giao diện không thay đổi nhiều, nhưng khi sử dụng bạn sẽ thấy tốc độ duyệt email khác hẳn phiên bản cũ. Google cũng cung cấp link để bạn chuyển sang dùng phiên bản cũ (Older version) ở góc trên bên phải.

Lifehacker cũng nâng cấp Firefox extension Better Gmail. Bạn cài đặt ở đây.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro