Các Entry mới nhất

Sunday, November 25, 2007

Download Snagit 7.2.5 full licensed for free

Tin vui ghê, bạn có thể download chương trình capture màn hình Snagnit 7.2.5 với đầy đủ bản quyền một cách miễn phí.

Cách làm như sau:

1. Download:

ftp://ftp.techsmith.com/pub/products/snagit/725/SnagIt.exe [English]
ftp://ftp.techsmith.com/pub/products/snagit/725/snagitde.exe [German]
ftp://ftp.techsmith.com/pub/products/snagit/725/snagitfr.exe [French]

2. Vào TechSmith đăng ký xin bản quyền. Bạn sẽ nhận được key trong mailbox không lâu sau đó. Vậy là xong !

Tuy Snagit đã ra bản 8.2, nhưng bản 7.2.5 miễn phí này cũng đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người rồi.

Với Snagit, bạn có thể tạo screenshot nhanh chóng và dễ dàng, sau đó thêm chú thích, cắt xén hoặc tạo hiệu ứng ngay trong Snagit mà không cần bật photoshop lên. Bạn xem mô tả chương trình ở đây.

[Thanks Amit]

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro