Các Entry mới nhất

Saturday, October 20, 2007

PDFill: chương trình chỉnh sửa PDF miễn phí, No Watermark !

Muốn chỉnh sửa tài liệu dạng PDF một cách chuyên nghiệp, người ta thường dùng Adobe Acrobat Professional. Nhưng đây là phần mềm thương mại và khá đắt tiền. Bạn có thể download bản dùng thử 30 ngày. Hết hạn thì lại cài lại :)

Một sự lựa chọn khác là phần mềm miễn phí PDFill PDF editor. Dù chương trình này còn một số hạn chế như không chỉnh sửa được số phone và địa chỉ, nhưng các tính năng khác rất tốt.

PDFill đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của đa số người dùng, như ghép nối hoặc cắt file PDF, chèn Header/Footer/Watermark, đặt mật khẩu bảo vệ hay xóa bỏ mật khẩu ...

editpdffiles

Download và cài đặt tại www.pdfill.com

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro