Các Entry mới nhất

Monday, October 22, 2007

Windows Live Writer Beta 2008 Released

Windows Live Writer Beta 2008 vừa được Microsoft ban hành. Mặc dù vẫn là bản beta, nhưng ở phiên bản này cũng có một số các cải tiến đáng kế, đặc biệt về mặt tốc độ.

Snap2

Còn đây là vài tính năng mới mà tôi thích nhất.

1. Upload hình trực tiếp lên Blogger: Trong phiên bản trước bạn cần một FTP server để upload hình, còn phiên bản này WL sẽ upload thẳng lên Google Picassa account. Từ nay không còn phải lo vấn đề thuê host để chứa image, hoặc upload lên photobucket rồi paste vào bài viết nữa (rất bất tiện).

uploadbloggerimages

2. Nhúng video clip từ YouTube, Splashcast, Brightcove, Google Video, MySpace, Revver and MSN Soapbox một cách dễ dàng.

youtubeblogposts

Troubleshooting:

Khi bạn download và cài đặt Windows Live Writer Beta, có thể bạn sẽ gặp lỗi sau:

Snap1

Bạn cần vào website của Microsoft để update, hoặc dùng tính năng Autoupdate có sẵn của Windows.

Chúc bạn cài đặt thành công và tận hưởng những tính năng mới cải tiến của chương trình viết blog được đánh giá là tốt nhất này.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro