Các Entry mới nhất

Monday, October 29, 2007

Cứu dữ liệu trong ổ Flash

photorec Nếu chẳng may bạn không đọc được những tài liệu hoặc hình ảnh quan trọng trong ổ Flash, hãy dùng PhotoRec để cứu dữ liệu thử xem.

Hoạt động: PhotoRec làm ngơ các lỗi file corrupt của hệ điều hành, nó bới tìm vết các file thông qua cấu trúc dữ liệu đặc trưng của các file hình ảnh và tài liệu (hơn 40 format đươc hỗ trợ), sau đó cố gắng xây dựng file phục hồi từ những dữ liệu còn nguyên vẹn.

PhotoRec chạy trên nhiều Hệ điều hành như Windows, Linux, Sun Solarix, .... và hỗ trợ nhiều kiểu FAT như FAT, NTFS, HFS+ ...

Download: Chương trình hoàn toàn miễn phí. Download tại đây

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro