Các Entry mới nhất

Sunday, November 25, 2007

Good Keywords: giúp tìm những từ khóa tốt nhất cho site của bạn

Nếu là một webmaster hoặc blogger, có lẽ bạn đang quan tâm đến SEO (Search Engine Optimization) để làm sao cho website của mình lên hạng trong các hệ thống tìm kiếm như Google,Yahoo ...

Từ khóa (keyword) là những gì rất quan trọng trong kỹ thuật SEO. Có những từ khóa quan trọng, còn những từ khác thì không. Mục đích là bạn cần tạo ra nhiều các keyword quan trọng trong site của mình càng nhiều càng tốt, khi đó site của bạn sẽ nhanh lên hạng. Công cụ miễn phí Good Keywords sẽ giúp bạn tìm kiếm các từ khóa tốt nhất phù hợp với site của mình.

Đây là lời quảng cáo của Good Keywords:

Using Good Keywords simply saves a lot of time and effort. Of course you could decide not to use Good Keywords!

You will have to visit a number of search engines and services... Type in your main keywords... Extract the output files... Save them... then repeat the same thing for each of your secondary keywords...It will take you a few hours...

If you want to study a slightly different combination? ok... back to your browser... start all over again.

... and with Good Keywords?

goodkeywordsinterface 

Chương trình rất nhỏ gọn, không quảng cáo, không đăng ký và hoàn toàn miễn phí.

Download tại đây

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro