Các Entry mới nhất

Friday, November 30, 2007

Today's Link List #1

TOP 100 TOOLS FOR LEARNING 2007: Liệt kê 100 công cụ hàng đầu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. Trong danh sách này, trình duyệt FireFox, dịch vụ social bookmarking del.icio.us và các dịch vụ của Google Search đứng thứ hạng rất cao. Mình cũng sử dụng những thứ này hàng ngày, vậy cũng không đến nỗi quá 'lúa' :)

TeacherTube: trang chia sẻ video tương tự như YouTube, nhưng tập trung các chủ đề về giáo dục, học trực tuyến. Trang hơi nhiều quảng cáo quá, nhưng cũng là một trang hay ngoài YouTube. Mời bạn xem một clip rất hay ở đây.

FreeMind: Công cụ miễn phí để vẽ mind-map. Mình đã tìm hiểu vấn đề này lâu, nhưng lại không áp dụng. Hôm qua, quay lại tìm hiểu tiếp chủ đề Mind-Map. FreeMind dễ sử dụng, không thua kém gì so với phần mềm thương mại MindManager. Download FreeMind hoặc xem video giới thiệu.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro