Các Entry mới nhất

Thursday, October 18, 2007

Inbox Zero: Bài giảng của Merlin Mann về cách làm sạch mailbox

Bạn là người bận rộn và luôn ngập đầu bởi hàng tá email mỗi ngày. Giải quyết sao đây ?

Merlin Mann, một bậc thầy về lĩnh vực "hiệu quả công việc" (productivity) và cũng là người sáng lập website 43folders nổi tiếng, có bài thuyết trình rất hay tên là "Inbox Zero". Như ngụ ý trong tên bài giảng (làm sạch mailbox), Merlin Mann trình bày các phương pháp làm việc hiệu quả và chiến lược giải quyết cái mailbox luôn đầy những unread email.

Video này thuộc channel Google engEDU trên YouTube. Trong channel này bạn có thể tìm thấy nhiều bài thuyết trình về tech & business. Do mỗi bài thường có độ dài 1 tiếng, bạn cần download về để xem cho tiện (Xem cách download từ YouTube)

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro