Các Entry mới nhất

Wednesday, October 17, 2007

Kiểm tra chính tả nhanh bằng Google

 

Screenshot - 10_17_2007 , 11_35_45 AMDù không thể kiểm tra chính ta cả câu hoặc cả tài liệu ,tính năng "Did you mean" của Google đặc biệt hữu ích để kiểm tra chính tả một từ.

Tôi rất hay dùng cách này khi viết email tiếng Anh, nhanh hơn dùng từ điển rất nhiều.

Còn nếu bạn muốn tra từ điển, Cambridge Dictionaries Online là một bookmark không thể bỏ qua.

[Google's Spell Checker]

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro