Các Entry mới nhất

Wednesday, November 7, 2007

Visuwords - Visual Online Dictionary

Visuwords là từ điển online hiển thị định nghĩa và mối quan hệ giữa các từ theo dạng hình ảnh bằng một bản đồ nghĩa.

Khi bạn tra một từ, từ này sẽ xuất hiện ở trung tâm bản đồ. Xung quanh đó sẽ là các từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa ... xuất hiện dưới dạng các bong bóng tròn đẹp mắt. Bạn chỉ cần để chuột lên trên mỗi quả bóng để xem giải thích nghĩa của từ.

Xem tiếp

Snap5

Khá thú vị để học từ vựng theo kiểu nhóm các từ thành từng family(group).

Đặc biệt, cơ sở dữ liệu của từ điển này là miễn phí.

www.visuwords.com

2 ý kiến:

Tai said...

Sao không thấy để link nhỉ, muốn vào phải trở về google tìm mới thấy

naqalone said...

Hic, em quên :)

Related ArticlesWidget by Hoctro