Các Entry mới nhất

Friday, November 9, 2007

Boost Outlook 2007

Nếu bạn sử dụng Outlook 2007, chắc hẳn bạn phải nói rằng "chương trình này quá chậm". Thời gian khởi động Outlook thường lên đến hàng phút, trong khi đó thì bạn phải chờ và chẳng làm được việc gì khác được. "Sự tiến bộ" của Outlook so với phiên bản trước phải không nhỉ?

Amit ở Digital Inspiration hôm nay hướng dẫn một số cách để tăng tốc Outlook 2007, và tôi thấy rất hiệu quả. Nguyên nhân chính là do Outlook có thêm một số plugin mặc định mà người dùng ít khi nào cần (Microsoft lúc nào cũng vậy). Ví dụ các plugin SharePoint hoặc Exchange, toàn là connect đến các server chia sẻ mà thôi. Do đó tốc độ của Outlook giảm thê thảm.

Vậy thì bạn hãy disable hay thậm chí remove luôn các plugin không cần thiết này đi.

Bạn vào Tools/Trust Center ..., click vào tab Add-ins, click tiếp vào nút "Go" ở cuối cùng. Sau đó bạn đánh dấu các plugin này và nhấn Remove.

Khởi động lại outlook xem. Tốc độ thay đổi thấy rõ.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro