Các Entry mới nhất

Friday, November 9, 2007

Khi chán đầu bếp làm gì?

Thư giãn ngày làm việc cuối cùng.

Một bộ sưu tập các hình thú được tạo hình từ rau quả, có thể do các đầu bếp "rỗi hơi" nào đó nghĩ ra. Vô cùng sáng tạo. Maybe you can try one.

Xem nhiều hình khác nữa.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro