Các Entry mới nhất

Sunday, November 11, 2007

Convert qua PDF bằng email

Không cần phải dùng đến Adobe Acrobat Professional, bạn cũng có thể convert dễ dàng các file tài liệu DOC, PPT, XLS, JPEG, GIF, RTF, TXT sang định dạng PDF.

Đơn giản, không cần đăng ký hay login, bạn chỉ cần gửi email có file tài liệu đính kèm đến địa chỉ PDF@koolwire.com, gần như ngay lập tức bạn sẽ nhận được email hồi âm có đính kèm file tài liệu đã được chuyển sang PDF. Mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm Beta, nhưng dịch vụ này đã rất ổn định. Có thể trong thời gian tới, nhóm phát triển sẽ nâng chất lượng dịch vụ, như nén file trước khi gửi, chuyển đổi wav sang mp3 ... Xem thêm tại Koolwire.com

Theo dõi đoạn tin tức trên CNET Video, phần cuối cùng có giới thiệu Koolwire

http://www.koolwire.com

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro