Các Entry mới nhất

Sunday, November 25, 2007

UrbanDictionary: từ điển tiếng lóng

Không giống với các từ điển truyền thống, Urban Dictionary là một từ điển trực tuyến liệt kê các slang (tiếng lóng) và jargon (thuật ngữ).

Hoạt động theo kiểu wiki, tức là người dùng tham gia thêm/sửa từ nên bạn sẽ thấy một từ có rất nhiều giải thích khác nhau. Bạn có thể dựa vào lượng thumb up (đồng ý) hoặc thumb down (không đồng ý). Giải thích nào có lượng thumb up nhiều thì độ tin cậy về sự chính xác sẽ cao hơn.

Ví dụ: bạn muốn tra từ GEEK

trên Cambridge Dictionary, kết quả như sau:

geek1

còn trên urbandictionary thì sẽ có tới 35 giải thích khác nhau. Giải thích này theo tôi có vẻ là hợp lý.

geek2

Khi bạn thấy mấy từ tiếng Anh ngồ ngộ thời hiện đại bây giờ như Nerd, Geek, Freak, Duke ... hãy nhớ đến urbandictionary nhé.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro