Các Entry mới nhất

Friday, October 5, 2007

GreaseMonkey: Tạo phím nóng cho Google

avatar.php Phím nóng luôn làm tăng hiệu quả công việc, giảm thời gian hoán đổi việc sử dụng chuột và bàn phím. Thông thường, với Google Search, bạn dùng chuột di chuyển đến ô tìm kiếm, click một cái để kích hoạt. Sau đó, tay bạn lại phải bỏ chuột ra để bắt đầu gõ từ khóa. Khi quá trình tìm kiếm kết thúc,bạn lại bỏ bàn phím ra và dùng chuột để click vào các kết quả tìm được. Mọi việc cứ thể lặp lại. Nếu bạn có thể làm việc này hoàn toàn bằng bàn phím thì sao, hiệu quả công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

Người dùng FireFox giờ đây có thể bổ sung các phím tắt cho Google Search bằng GreaseMoney và script Google Ctrl+Arrow . Sau đây là các phím hay sử dụng:

Ctrl + F1 Hiển thị/giúp đỡ thông tin giúp đỡ
Ctrl + Space bar Bật/tắt thuộc tính "open in new tab"
Up / Down Di chuyển qua lại giữa các kết quả trong một trang
Ctrl + Left / Right Di chuyển qua lại giữa các trang kết quả
Ctrl + Up Nhảy lên ô tìm kiếm để bắt đầu nhập từ khóa
Ctrl + Down Nhảy xuống các kết quả
Enter Mở link trong tab hiện tại hoặc tab mới. (Xem thêm: Ctrl + Space)

 

Cài đặt:

1) Cài GreaseMonkey

2) Cài Google Ctrl+Arrow

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro