Các Entry mới nhất

Friday, October 5, 2007

VUVOX: Dịch vụ trình diễn ảnh chuyên nghiệp

Hôm nay, tôi lại chia sẻ với các bạn một chương trình chia sẻ hình ảnh khác vô cùng ấn tượng. Đó là VUVOX !

Khi dùng VUVOX, tôi có cảm giác đây là sự kết hợp của YouTubeFlickr. Cũng là một khung Flash player như YouTube, nhưng trong đó là hình ảnh tĩnh được kết hợp với video, music rất sống động

VUVOX là một ứng dụng web dạng Flash mạnh mẽ. Bạn có thể:

  • Lựa chọn media bao gồm (photos,music,video) từ bất kỳ nguồn nào (từ máy PC của bạn hay Flickr, Picassa,...)
  • Tạo những slideshow/presentation ấn tượng với nhiều hiệu ứng lạ mắt
  • Publish trên web, share qua email, hoặc nhúng vào blog.

Ấn tượng nhất là ta có thể cắt một ô trống trên một tấm hình bất kỳ, và trình diễn một presentation bên trong ô trống đó. Việc này cho phép ta được tạo các frame ảnh lạ mắt, ví dụ như ảnh của bạn bên trong cái TV, trên tường, ô cửa sổ ...

Quá trình đăng ký chỉ hết 30 giây, không cần activate qua email. Bạn hãy thử xem.

[Thanks Go2Web2]

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro