Các Entry mới nhất

Friday, October 5, 2007

Microsoft cho download miễn phí IE7

IE Hôm nay Microsoft cho download Internet Explorer 7 miễn phí, không cần thông qua quá trình Windows Genuine Advantage validation. Như vậy, ngay cả những ai đang sử dụng bản Windows "lậu" cũng có thể download mà không gặp trở ngại nào.

Đây là một trong các động thái của Microsoft nhằm làm tăng thị phần của IE, trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của FireFox và Opera.

Bạn download Windows Internet Explorer 7 for Windows XP SP2 ở đây.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro