Các Entry mới nhất

Tuesday, October 16, 2007

Top 100 Blog

Hiện có khoảng 14 triệu blog đang tồn tại và mỗi ngày có khoảng 80.000 blog mới ra đời. Cả thế giới đang rộ lên về blog, người người viết blog, nhà nhà viết blog :)

Vậy thì biết blog nào đáng giá để đọc? hands-typing-a-blog

CNet NEWS vừa công bố danh sách top 100 blog, dựa trên tiêu chí best content, number of readers. Đa số các blog liên quan đến công nghệ số, digital life, tech business.

Có điều lạ mà mình hơi ngạc nhiên là Problogger.net và How-to Geek không có trong list này mặc dù số lượng người đọc bằng RSS nói riêng đã hơn 20.000 người. Trong danh sách này, chỉ có mỗi lifehacker là nằm trong RSS Reader của mình mà thôi.

Mời bạn xem danh sách Top 100 Blog tại CNet.com

2 ý kiến:

Anonymous said...

Thanks. This is a valuable information.

NAQalone said...
This comment has been removed by the author.

Related ArticlesWidget by Hoctro