Các Entry mới nhất

Tuesday, October 16, 2007

To-do list trong Google Calendar: Một tính năng quan trọng nhưng còn thiếu

Một trong các tính năng quan trọng mà hiện nay Google Calendar đang thiếu chính là Task list. Tính năng này tôi (và có lẽ rất nhiều người) đã mong đợi từ lâu. Thậm chí nhiều người còn sáng tạo nghĩ ra cách dùng tính năng đặt label trong Gmail để thay cho task list.

Trong khi đó, đối thủ của Google là Yahoo đã có các tính năng task list, calendar được tích hợp tất cả trong Yahoo! mail từ nhiều năm nay.

Do đó, Google cũng đang nỗ lực rất nhiều để sớm hoàn thành tính năng này. Và đây là message của Google trên Google Calendar discussion group:

Hey everyone - thanks for the loud and very clear feedback on your desire for a to-do/task list feature. We’re pretty passionate about to- do lists here as well, and we’ve got something in the works. Of course, we’re working to add our special Google secret sauce to the to- do lists space (which can take some time to get right,) so we don’t have something to announce just yet, but the entire team is listening to these threads closely.

Please be patient - we’ll have more to talk about soon.

Trong thời gian chờ đợi phiên bản mới này, bạn có thể tích hợp Remember the Milk vào Google Calendar để quản lý công việc của mình. Nếu bạn là người dùng FireFox và GreaseMonkey, Google Calendar Todo List cũng là một lựa chọn tốt.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro