Các Entry mới nhất

Friday, October 5, 2007

Đây không phải là hình chụp

Nhìn bức hình dưới đây, có thể bạn sẽ nói ngay đây là hình chụp một người thật. Nhưng không, đây là tấm hình được vẽ bằng cọ , không phải dùng Photoshop.

ticastepwebbigopt_400

Bức tranh có tên gọi là Tica, do Dru Blair vẽ trong 70 giờ. Bạn xem mô tả chi tiết công đoạn vẽ tại website drublair.com.

[Via Digital Inspiration]

1 ý kiến:

Anonymous said...

Một thông tin thú vị nhưng tui không tin điều này và hình như U cũng không tin?

Related ArticlesWidget by Hoctro