Các Entry mới nhất

Wednesday, October 17, 2007

Lý do học MBA

Forbes.com vừa đăng tải một loạt bài phỏng vấn những người thành công. Họ lập các câu hỏi và chúng ta sẽ cùng xem những người thành đạt này họ trả lời ra sao.

Nếu bạn đang học hoặc sắp sửa học để lấy MBA, có lẽ bạn nên xem qua câu hỏi này:

Is there any reason to get an MBA?

Và đây là một số câu trả lời thú vị

self_200_4 Mark Cuban

Đây là một trong những cách đi đến thành công, nhưng nhiều người tôi biết không có cái này.

 

 

self_200_6 Danny Gilbert

"MBA" là cái gì vậy?

 

 

 

P_Ken and Products22.JPG Kenneth Hendricks

Tôi không biết có lý do nào không. Nhưng tôi tin là bạn có thể thành công mà không cần có MBA, như Ted Turner hoặc Bill Gates chẳng hạn.

 

 

Mike Illich - Founder of Little Cesars Pizza Michael Ilitch

Tôi thì không có MBA. Nhưng tôi nghĩ cũng nó cũng tốt cho nhiều người. Có nhiều cái để học trong trường cũng như ngoài trường. Hãy luôn học hỏi.

 

 

self_200_12 Phillip Ruffin

Nó không hại gì nhưng cũng không cần thiết.

 

 

 

Jorge Perez, CEO - Related Group Jorge Perez

Tôi chưa có MBA, nên tôi cũng không biết nữa. Dù sao, học càng nhiều thì cơ hội càng nhiều để thành công

 

 

Bạn xem toàn bộ nội dung ở đây với nhiều câu hỏi hấp dẫn khác.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro