Các Entry mới nhất

Friday, October 19, 2007

Màn hình cảm ứng đa điểm chạm hệt như trong StarWar

Màn hình tương tác điều khiển bằng tay như chúng ta thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng nay đã thành hiện thực. Bạn hãy xem đoạn trình diễn dưới đây, hệt như trong phim StarWar vậy.

Jefferson Han of Perceptive Pixel Demonstration

Sản phẩm được phát triển bởi Perceptive Pixel, một công ty chuyên phát triển multi-touch system.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro