Các Entry mới nhất

Friday, October 19, 2007

Fun: Developers In Pain

Nỗi khổ của lập trình viên nay đã được dựng thành "phim" thế này đây.
Hãy xem để hiểu họ khổ thế nào.

[Update] On the news: Thực tế thê thảm quá Lao động IT Việt Nam thu nhập thấp nhất thế giới. chính phủ nghĩ gì và làm gì để cải thiện tình hình đây.

2 ý kiến:

Anonymous said...

Đúng là developer mấy người khổ như...dog:thằng thì ngồi ở công viên sầu khổ, thằng thì ngồi như ăn mày ngoài đường:everyday my boss changes his mind about what we re building...khehehehe

naqalone said...

Developer khổ vậy đó, nhưng clip này thiếu cái vụ "My wife has just left me and went away with ...", phải thêm cái này nữa mới đủ bộ

Related ArticlesWidget by Hoctro