Các Entry mới nhất

Saturday, October 13, 2007

Google Earth tích hợp thêm lớp YouTube

Tuần rồi, Google Earth đã thêm một layer mới là 'YouTube'. Giờ đây bạn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới với các đoạn video của từng địa phương được post lên YouTube (và được geotag - geographically tag). Tiếc là đến giờ ở Việt Nam vẫn chưa có một video nào được gửi lên.

(Photos: from Google Earth Blog)

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro