Các Entry mới nhất

Saturday, October 13, 2007

Gmail tăng dung lượng lên 6GB vào đầu năm sau

Giữ lời hứa "you'll never need to delete another message", Gmail sẽ tăng dung lượng lên 6GB vào tháng giêng năm 2008 theo đúng kế hoạch Infinity+1 storage plan. (tin từ Google Blog).

Còn phần dự tính dung lượng Gmail của Goolified cũng khá thú vị:

    1. 2912MB by October 11, 2007 midnight Google time
    2. 4.2GB by the 23rd this month
    3. 6GB by January 4th next year
    4. 42GB by the year of 2038
    5. and 2.70266701 × 1072 TB* by 1/2/3456 7:00

Chắc hẳn bạn cũng thắc mắc, không hiểu Google lưu trữ lượng email nhiều như thế ở đâu. Xin hãy xem nơi lưu trữ của Google ở đây ;)

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro