Các Entry mới nhất

Wednesday, October 24, 2007

Flickr chuẩn bị thêm tính năng chỉnh sửa ảnh với Picnik

flickr_picnik Hiện nay, Flickr chỉ có mỗi tính năng xoay ảnh (rotate). Do nhận được quá nhiều yêu cầu từ phía người dùng về tính năng xử lý ảnh, Flickr chuẩn bị kết hợp với picnik để nhanh chóng tăng cường tính năng đang thiếu xót này. Picnik là một công cụ trực tuyến dạng Flash khá phổ biến, cho phép chỉnh sửa và thêm hiệu ứng cho ảnh nhanh chóng trên browser. Tuy không mạnh mẽ như Photoshop (dĩ nhiên rồi), nhưng đối với một ứng dụng web, Picnick thực sự là đã tốt lắm rồi.

Xem thêm: Tăng cường khả năng của Flickr với Better Flickr extension

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro