Các Entry mới nhất

Friday, September 28, 2007

TubeStop: Tắt Autoplay trên YouTube

(Chỉ dành cho người dùng Firefox)

Khi bạn mở một trang YouTube, video trong trang này sẽ tự động chạy. Điều này rất phiền nếu bạn mở cùng lúc nhiều trang YouTube cùng một lúc trên các tab khác nhau. Để tắt tính năng autoplay, bạn hãy cài add-on TubeStop.

TubeStop tắt tính năng autoplay trên trang YouTube và các trang khác có nhúng YouTube video.

Phiên bản TubeStop 1.2.1 tương thích với Firefox 1.5 - 3.0a8, Netscape Navigator 9.0, và Flock. Cài đặt ngay !

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro