Các Entry mới nhất

Friday, September 28, 2007

News: Google chính thức thông báo sẽ chèn quảng cáo trong YouTube video vào đầu 2008

google_youtube Google mới thông báo sẽ chèn quảng cáo vào trong YouTube video vào đầu năm 2008.
Quảng cáo nằm ở góc dưới, chiếm 20% diện tích video, có dạng overlay, kiểu semi-transparent (bán trong suốt), sẽ xuất hiện vào giây thứ 15 và kéo dài 10 giây.

Quảng cáo dạng overlay này hiển thị khi video đang chạy, khác với kiểu quảng cáo cổ điển là quảng cáo xuất hiện trước khi video được load, do đó cũng ít gây phản cảm đối với người xem. Ước gì các đài truyền hình của VN học tập cách quảng cáo này nhỉ !!!!

Mô hình quảng cáo tương tự Google Adsense, tức là người publish video cũng được hưởng một ít phần trăm lợi nhuận. Lúc đó, có thể các video blog (như MoBuzzTV) cũng sẽ upload video lên YouTube. Việc upload phim/nhạc lậu sẽ ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cùng chờ xem Google thành công ở mức độ nào với chiến dịch quảng cáo mới này.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro