Các Entry mới nhất

Friday, September 28, 2007

OSalt: Tìm phần mềm open source thay cho phần mềm thương mại cùng tính năng

osalt_logo Nếu bạn là người quan tâm đến mã nguồn mở, và muốn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở để thay thế cho các sản phẩm thương mại, thì OSalt (Open source as Altenative) là một website không thể thiếu trong bookmark của mình.

Mục đích của OS là tìm kiếm các sản phẩm open source như là một sự lựa chọn thay thế cho các sản phẩm thương mại cùng loại.

Đây là danh sách các phần mềm mã mở tôi đang sử dụng, cùng với các sản phẩm thương mại tương ứng.

Phần mềm thương mại Phần mềm mã nguồn mở
MS Office OpenOffice
MS Project OpenProj
Crystal Report JasperReports
Internet Explorer Mozilla Firefox
Outlook Express Mozilla Thunderbird
(không có đối thủ) Eclipse
Norton Antivirus AVG
Windows Media Player Media Player Classic
.... tiếp tục bổ xung sau  

Theo ý kiến cá nhân, các chương trình mã nguồn mở ở trên có nhiều điểm tốt hơn nhiều so với chương trình thương mại. Bạn dùng thử xem và nếu bạn biết chương trình nào tốt, hãy comment ở đây nhé!

OSalt.com

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro