Các Entry mới nhất

Tuesday, September 25, 2007

Sketchcast: virtual whiteboard

Sketchcast, Lại thêm một dịch vụ mới kiểu YouTube mới xuất hiện. Sketchcast hoạt động tương tự như một tấm bảng online, trong đó bạn vừa ghi âm tiếng nói của mình, vừa ghi lại những nét vẽ trên tấm bảng ảo (whiteboard). Tất cả sẽ được ghi lại dưới dạng video, và bạn có thể nhúng vào blog giống như YouTube video.

Dịch vụ này khá hữu ích để thể hiện nhanh ý tưởng, hoặc đơn giản là vẽ cartoon cho vui. Tôi thấy đây cũng là công cụ khá hữu ích để học tiếng Anh. Bạn có thể ghi âm giọng nói của chính mình, sau đó phát lại để chỉnh sửa pronouciation. Try it !

1 ý kiến:

Anonymous said...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

Related ArticlesWidget by Hoctro