Các Entry mới nhất

Wednesday, September 26, 2007

Browser: Bạn lỡ tay đóng một tab! Mở lại thế nào?

Amit hôm nay có một tip rất hay về cách mở lại một tab mà bạn vừa lỡ tay đóng lại.

Trong Firefox, đơn giản chỉ cần nhấn Ctrl+Shift+T

Trong Opera, tổ hợp hơi phức tạp một chút Ctrl+Alt+Shift+Z hoặc nhấn biểu tượng Trash để xem danh sách các tab mới đóng.

Internet Explorer không có hỗ trợ sẵn tính năng này. Nhưng may mắn có một plugin miễn phí IE7 Open Last Closed Tab giúp bạn làm việc này. Download plugin này tại download.com

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro