Các Entry mới nhất

Wednesday, September 26, 2007

ScreenCaster: ra mắt bản beta

scenecaster_logo ScreenCaster, một ứng dụng web cho phép tạo hình 3D tương tự như Google 3D, vừa mới ra mắt bản beta.

Với chương trình này, bạn có thể:
- Tạo và chia sẻ những tác phẩm 3D của mình
- Lựa chọn từ hàng triệu object khác nhau
- Cá nhân hóa bằng avatar biết nói

Với tốc độ của internet ở VN, chạy ứng dụng web kiểu này đòi hòi tính kiên nhẫn khá lớn. Dù sao bạn cũng thử mà xem. Click here !

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro