Các Entry mới nhất

Friday, September 28, 2007

GiveAwayofTheDay: Download miễn phí phần mềm thương mại

logo-wide

Bạn không cần bỏ ra cả 100 USD để mua phần mềm. Chỉ cần ghé thăm giveawayoftheday.com để download miễn phí các phần mềm thương mại có bản quyền hẳn hoi. Không phải là bản crack, trial và mà bản có license.

Cách hoạt động của GiveAwayOfTheDay là mỗi ngày cho phép download miễn phí một chương trình, thời gian download là trong ngày. Sang hôm sau, một chương trình mới khác lại được đăng tải. Website cũng cung cấp danh sách các chương trình sẽ đăng vào tuần kế tiếp để visitor tiện theo dõi.

Bạn thử download chương trình RoboTask 2.5.1 của ngày hôm nay xem, một chương trình (price: $99.95) giúp tự động hóa các hoạt động trong windows, nhưng bạn có thể download for free.

http://www.giveawayoftheday.com/

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro