Các Entry mới nhất

Sunday, September 30, 2007

KeyXL: thư viện phím tắt lớn nhất thế giới

Phím tắt là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng hiệu quả làm việc trên máy tính, thay vì lúc nào bạn cũng dùng chuột. KeyXL là thư viện trực tuyến lớn nhất thế giới về các phím tắt trong các ứng dụng chạy Windows/Mac/Linux và các HĐH khác.

keyxl

KeyXL luôn update các phím tắt mới giúp bạn luôn update-to-date và nâng cao năng suất công việc rõ rệt. Bạn thử xem: KeyXL

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro