Các Entry mới nhất

Monday, September 24, 2007

Phiên bản mới của Gmail đang được thử nghiệm?

Mặc dù Google chưa để lộ chút ít thông tin nào, nhưng đã có tin đồn về việc về việc phiên bản mới của Gmail đang được thử nghiệm. Chỉ có một số ít người gọi là Trusted Users tham gia việc Test này.

Ra đời từ tháng 1/2004, Gmail đã thực sự làm một cuộc cách mạng trong việc sử dụng Email. Nếu bạn là một Gmail user, chắc hẳn bạn sẽ rất quan tâm đến phiên bản mới của dịch vụ này. Chúng ta cùng chờ xem.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro