Các Entry mới nhất

Monday, September 24, 2007

Secret of Google Logo

Bạn hãy viết số 379009 vào tờ giấy, sau đó xoay ngược tờ giấy lại, bạn sẽ thấy logo của Google.

bscap0000

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro