Các Entry mới nhất

Sunday, September 23, 2007

Wheel Mouse: shortcut key for IE, FireFox

snap004 Đây là tip dành cho những ai đang sở hữu một con chuột có gắn bánh xe, gọi là Wheel mouse. Các chương  trình như Firefox, IE, MS Office cho phép bạn thay đổi thuộc tính bằng wheel.

1) Thay đổi kích thước font hoặc phóng to thu nhỏ:Giữ phím Ctrl và xoay bánh xe về phía sau/trước/sau
- Trong IE/Firefox: Tăng/giảm kích thước font của trang web
- Trong MS Word, Photoshop: Zoom In/out

2) Go Next/Previous (IE/Firefox):Giữ phím Shift và xoay bánh xe để xem page trước hoặc sau, tương tự nhấn nút Next/Back.

3) Bánh xe thực chât cũng là một nút nhấn, bạn có thể dùng nút này nhấn vào bất kỳ link nào trong Firefox để mở link đó trong một tab mới ở chế độ background.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro