Các Entry mới nhất

Tuesday, November 6, 2007

Tên miền ngắn nhất thế giới

Chỉ với 3 ký tự và một dấu chấm. Trang tiếng Hoa của Google thực sự có tên miền ngắn nhất thế giới g.cn 

1 ý kiến:

Anonymous said...

Ở Việt Nam cũng có người có tên miền ngắn nhất thế giới nè http://o.pe

Related ArticlesWidget by Hoctro