Các Entry mới nhất

Sunday, November 18, 2007

Geni - Tạo cây gia phả trực tuyến

GeniBeta Nếu bạn muốn tạo một cây gia phả online, và từ đó giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình, hãy sử dụng Geni.

Geni là một dịch vụ tạo gia phả trực tuyến dạng flash. Do tính đơn giản, dễ sử dụng, chỉ 7 tuần sau khi ra mắt, Geni đã thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người. Bạn có thể dễ dàng invite các thành viên khác trong gia đình để tham gia cùng xây dựng gia phả, và cuối cùng bạn sẽ có một gia phả rất lớn mà ban đầu bạn thậm chí chưa hình dung ra.

Hãy thử hôm nay : Visit Geni !

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro