Các Entry mới nhất

Tuesday, October 2, 2007

Sunbird: Một chương trình Calendar ấn tượng

Bạn ghét dùng calendar trong Outlook, bạn cũng thấy phiền khi dùng Google Calendar do mỗi lần dùng lại phải vào internet, bạn là người thích dùng phần mềm miễn phí vì không thích đổ mồ hôi tìm phần mềm thương mai (rồi crack :), thì Mozilla Sunbird Calendar là phần mềm quản lý lịch dành cho bạn.

Sunbird là chương trình độc lập, nhưng bạn cũng có thể tích hợp với Mozilla Thunderbird bằng Lightning extension.

1. Hãy xem Sunbird có thể làm gì cho bạn

  • Gửi hoặc nhận thư mời họp và tự động update thời gian họp trong calendar
  • Xem nhiều calendar cùng lúc dạng overlap, ví dụ: lịch nghỉ lễ của Việt Nam, lịch thi đấu lịch công việc riêng của bạn ... mỗi sự kiện trong lịch thể hiện bằng màu sắc khác nhau.
  • Import calendar theo format iCalendar, CalDAV
  • Subcribe calendar: giúp theo dõi các lịch thi đấu, sự kiện thể thao. Khi các lịch này được update, chúng ta sẽ biết ngay các thay đổi.
  • Có thể cài đặt thêm add-on (plugin) để bổ sung các tính năng mới.

Snap5

2. Cách tạo lịch "Các ngày lễ của Việt Nam"

3. Thiết lập thông số

Mục Options của Sunbird tương tự như của Firefox, bạn vào menu Tools\Options... để điều chỉnh múi giờ (TimeZone) cho phù hợp.

Snap8

4. Các link hữu ích

- Thư mục các calendar tại website iCalshare.com hoặc mozilla.org

- Các plugins cho Sunbird

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro