Các Entry mới nhất

Monday, October 1, 2007

MozBackup: backup Firefox profile thật dễ dàng

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ backup Firefox profile, bookmark, cookies ... thì MozBackup chính là là chương trình bạn đang cần.

MozBackup là một công cụ đơn giản để backup/restore bookmarks, mail, contacts, history, extensions, cache ... dùng cho các chương trình thuộc họ Mozilla, bao gồm Firefox, Thunderbird, SeaMonkey, Mozilla Suite, Netscape.

Snap2

MozBackup hỗ trợ backup hầu hết các Firefox plugin thông dụng như Greasemonkey, Mouse Gestures, ForecastFox, Gmail manager, del.icio.us. Tuy nhiên, Password List lại không đựơc hỗ trợ, bạn hãy cài đặt plugin Password Exporter để làm việc này.

Chương trình nhỏ gọn chỉ 876KB, được cung cấp miễn phí tại đây.

0 ý kiến:

Related ArticlesWidget by Hoctro